Every hotel has its own story

Hopea­nie­mi Resort sijait­see hyvien lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­la Vih­din kun­nas­sa, Hii­den­ve­den ran­nal­la luon­non­kau­niil­la pai­kal­la. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me kokous-ja majoi­tus­pal­ve­lui­den lisäk­si mah­dol­li­suu­den ren­tou­tua sau­na- ja allas­osas­tol­lam­me sekä luon­nos­sa liik­kuen. Jär­jes­täm­me ryh­mil­le eri­lai­sia tilai­suuk­sia, tyhy-päi­viä, ryh­mä­ak­ti­vi­teet­te­ja sekä elä­myk­siä. Meil­lä on upeat puit­teet myös eri­lais­ten juh­lien jär­jes­tä­mi­seen. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

AJANKOHTAISTA

Jou­lun aukio­loa­jat:
Sul­jem­me hotel­lin Jou­lun ajak­si
alkaen 21.12.2018 klo 21.00
ja avaam­me ovem­me
jäl­leen 27.12.2018 klo 09.00.
Hyvää Jou­lua ja Onnel­lis­ta
Uut­ta Vuot­ta 2019!

Hap­py Hap­py New Year Par­ty 31.12.2018!

Vih­ti Ski Center:in las­ket­te­lu­pa­ke­tit myyn­nis­sä!

Sau­na- ja allas­re­mont­tim­me on alka­nut 03.12.2018!

KATSO HUONEITA