Hotel­li ren­tout­ta­van luon­non hel­mas­sa

VARAA HUONE

Huoneet

Hopea­nie­mi Resort Hotel­lis­sa on 39  huo­net­ta. Kai­kis­sa huo­neis­sam­me jois­sa on jär­vi­nä­kö­ala, pää­see naut­ti­maan myös omas­ta par­vek­kees­ta. Kaik­kiin huo­nei­siim­me kuu­luu oma suih­ku ja wc, vuo­de, tele­vi­sio, puhe­lin, tal­le­lo­ke­ro ja hius­ten­kui­vaa­ja. Punai­nen sisus­tus­vä­rim­me on valit­tu voi­maan­nut­ta­maan asiak­kai­tam­me.

Saunaosasto

Suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin kuu­luen tär­ke­ää on sau­no­mi­nen ja eri­koi­suu­te­nam­me on 25 hen­ki­lön savusau­na, mut­ta tar­joam­me myös perin­tei­sen sau­nan ilon. Löy­ly­jen välis­sä on hyvä käy­dä vii­len­ty­mäs­sä joko jär­vi­ve­des­sä tai sisä­ui­ma-altaas­sam­me.

Sauna & Spa

Hopea­nie­mi Resort tar­jo­aa laa­jan vali­koi­man spa –pal­ve­lui­ta. Suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin kuu­luen tär­ke­ää on sau­no­mi­nen ja eri­koi­suu­te­nam­me on 25 hen­ki­lön savusau­na, mut­ta tar­joam­me myös perin­tei­sen sau­nan ilon. Löy­ly­jen välis­sä on hyvä käy­dä vii­len­ty­mäs­sä joko jär­vi­ve­des­sä tai sisä­ui­ma-altaas­sam­me.

KATSO HUONEITA