MAJOITUSPAKETIT 

 

Teatteripaketti

Nau­ti pal­ki­tun Vih­din kesä­teat­te­rin ihmis­suh­de­ko­me­dias­ta ”Salai­suuk­sia ja sam­ma­kon­rei­siä” ja majoi­tu Hopea­nie­mi Resor­tis­sa Hii­den­ve­den ran­nal­la.

Teat­te­ri­pa­ket­ti sisäl­tää teat­te­ri­li­pun, käsioh­jel­man, majoi­tuk­sen kah­den hen­gen huo­nees­sa, allas­osas­ton, sau­nan ja kun­to­sa­lin käy­tön sekä aamiai­sen. Kat­so näy­tös­päi­vät teat­te­rin koti­si­vuil­ta.

Hin­ta 69€/hlö/vrk (yhden hen­gen huo­ne­li­sä 20€)

(Huom! Vii­kon­lo­pun esi­tyk­siin varauk­set per­jan­tai­hin klo 12 men­nes­sä)

Kesäretki Puuhaparkiin ja Hopeaniemeen!

Alle 10 km pääs­sä Hopea­nie­mes­tä sijait­se­va Vih­din Puu­ha­Park on 4,5 heh­taa­rin Tee­ma­puis­to, mis­tä löy­tyy kai­ke­ni­käi­sil­le mie­leis­tä puu­haa. Pää­sy­mak­sul­la pää­see kaik­kiin akti­vi­teet­tei­hin Tram­po­lii­nia­ree­nal­ta Sport­ti­ka­dul­le ja Kep­pi­he­vo­sa­ree­nal­ta Pomp­pu­lin­na­maa­il­maan. Puu­ha­Park on avoin­na päi­vit­täin 11.8. saak­ka klo 10–19.

Hopea­nie­mi Resor­tin Puu­ha­Park -paket­ti sisäl­tää päi­vä­li­pun Puu­ha­Par­kiin, majoi­tuk­sen kah­den hen­gen huo­nees­sa, allas­osas­ton ja hotel­li­sau­nan käy­tön sekä aamiai­sen.

Hin­ta 69€/hlö/vrk (yhden hen­gen huo­ne­li­sä 20€, lisä­vuo­de ja lip­pu 49€)

Vie­rai­le Puu­ha­Par­kin sivuil­la pai­na­mal­la täs­tä.

Ter­ve­tu­loa kesä­ret­kel­le Vih­tiin!