RAVINTOLA & CATERING 

Ravin­to­la Hopea­nie­mi juh­liin & tapah­tu­miin niin yri­tyk­sil­le kuin per­heil­le. Myös kai­ken kat­ta­vat cate­ring-pal­ve­lut.
Ravin­to­la Hopea­nie­mi on pie­ni per­hey­ri­tys. Ravin­to­loit­si­ja Mika Hans­ki per­hei­neen on aloit­ta­neet yrit­tä­ji­nä Hopea­nie­mes­sä maa­lis­kuus­sa 2018. 

Puh. +358 401 773 468
Email: ravintola@hopeaniemiresort.fi

AAMIAINEN

Päi­vit­täin klo 7:30–9:30 

Esi­merk­ki aamiais­buf­fe­tin menus­ta: 

Tuo­ret­ta mehua, kah­via ja tee­tä
Säm­py­löi­tä ja crois­sant­te­ja
Muro­ja, mys­liä, mar­me­la­dia ja hil­loa
Lun­non­jo­gurt­tia 
Melo­nia ja mui­ta hedel­miä
Kyl­mä­leik­keet ja juus­to
uunis­sa pais­tet­tua juus­to­mu­na­kas­ta
peko­nia ja nak­ke­ja 

PÄIVÄLLISBUFFET

Tilauk­ses­ta ryh­mil­le juh­liin ja tapah­tu­miin.
Varauk­set: ravintola@hopeaniemiresort.fi

 

 

KOKOUSLOUNAAT

Tilauk­ses­ta yri­tys­ten ja ryh­mien kokous­päi­vil­le.

Ravin­to­lam­me keit­tiön peri­aat­tei­ta lou­nai­den val­mis­tuk­ses­sa ovat raa­ka-ainei­den tuo­reus ja käsi­työ.

Kok­kim­me val­mis­ta­vat ruo­at saman päi­vän aika­na jot­ta ruo­kien tuo­reus ja raik­kaus säi­lyy her­kul­li­se­na.

Tar­vit­taes­sa rää­tä­löim­me kokous­pa­ke­tin toi­vei­de­si mukaan.

Varauk­set & kyse­lyt: ravintola@hopeaniemiresort.fi

TILAUSMENUT

Rää­tä­löim­me tilai­suu­ten­ne lähes­tyes­sä juu­ri seson­gin mukai­sen menu­ko­ko­nai­suu­den toi­vei­den­ne mukai­ses­ti.
Varauk­set: ravintola@hopeaniemiresort.fi 

CATERING

Kat­ta­vat cate­ring pal­ve­lut häi­hin, yri­tys­ta­pah­tu­miin, lak­kiai­siin tai mui­hin juh­liin.

Ravin­to­loit­si­jam­me val­mis­taa ruo­at käsi­työ­nä alus­ta lop­puun itse seson­gin mukai­sia raa­ka-ainei­ta hyö­dyn­täen.

Toteu­tam­me tar­jot­ta­vat asiak­kaan toi­vei­den, tar­pei­den ja bud­je­tin mukaan.

Ker­ro meil­le roh­keas­ti aja­tuk­sis­ta­si, tilai­suu­den luon­tees­ta ja mah­dol­li­ses­ta tee­mas­ta niin jär­jes­täm­me teil­le juu­ri sel­lai­sen menu koko­nai­suu­den kuin haluat­te.

Meil­tä voi tila­ta pel­kän tar­joi­lun tai tar­vit­taes­sa myös astiat ja tar­joi­lu­hen­ki­lö­kun­nan.

Tapaam­me asiak­kaan aina hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tilai­suu­den suun­nit­te­lun mer­keis­sä.

Varauk­set & kyse­lyt: ravintola@hopeaniemiresort.fi