RAVINTOLA & CATERING 

Ravin­to­la Hopea­nie­mi Resort toi­mii ravin­to­la­na juh­liin ja tapah­tu­miin. Myös kat­ta­vat cate­ring pal­ve­lut ovat saa­ta­vil­la tar­pei­den­ne mukaan. Aamiai­nen tar­jol­la joka päi­vä klo 7.30 – 9.30 Aamiai­sen tar­joi­luai­ka saat­taa muut­tua tilai­suuk­sien mukaan.

Ravin­to­lan tule­vat tapah­tu­mat:

Äitien­päi­vä­lou­nas

 

 

Seu­raa mei­tä myös :

 

AAMIAINEN

 

Joka päi­vä klo 7.30 — 9.30. Aamiai­sen tar­joi­luai­ka saat­taa muut­tua tilai­suuk­sien mukaan.

__

PÄIVÄLLISBUFFET

 

Tilauk­ses­ta ryh­mil­le juh­liin ja tapah­tu­miin.
Varauk­set: ravintola@hopeaniemiresort.fi

__

__

KOKOUSLOUNAAT

 

Tilauk­ses­ta yri­tys­ten ja ryh­mien kokous­päi­vil­le.
Varauk­set: ravintola@hopeaniemiresort.fi

TILAUSMENUT

 

Rää­tä­löim­me tilai­suu­ten­ne lähes­tyes­sä juu­ri seson­gin mukai­sen menu­ko­ko­nai­suu­den toi­vei­den­ne mukai­ses­ti.
Varauk­set: ravintola@hopeaniemiresort.fi 

CATERING

 

Kat­ta­vat cate­ring pal­ve­lut häi­hin, yri­tys­ta­pah­tu­miin, lak­kiai­siin tai mui­hin juh­liin.
Varauk­set: ravintola@hopeaniemiresort.fi