Saunaosasto

Hopeaniemi Resort Oy tarjoaa hyvinvointipalvelua.

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu muun­muas­sa klas­si­nen hie­ron­ta ja suo­la­huo­ne­hoi­dot.

Aukioloajat

Täl­lä het­kel­lä teem­me hoi­to­ja tilauk­ses­ta.
Otta­kaa mei­hin yhteyt­tä ja sovi­taan aika!

Hieronta

Hopea­nie­mi Resort tar­jo­aa moni­puo­li­sia hie­ron­ta­pal­ve­lui­ta moneen makuun. Voit kokeil­la joko klas­sik­ko­ja tai jotain sinul­le täy­sin uut­ta.

Hieronta

Hopea­nie­mi Resort tar­jo­aa moni­puo­li­sia hie­ron­ta­pal­ve­lui­ta moneen makuun. Voit kokeil­la joko klas­sik­ko­ja tai jotain sinul­le täy­sin uut­ta.

Sauna

Hotel­lin eri­koi­suu­te­na 25 hen­gen savusau­na.  Koko savusau­nan vuo­kraus oman ryh­män käyt­töön mah­dol­lis­ta, olet­te­han mei­hin yhtey­des­sä säh­kö­pos­tit­se!

Hotel­lin ala­ker­ras­sa pää­see myös uimaan ja sau­no­maan. Hin­ta 5€ /aikuinen, 2€ /lapsi. Haluam­me muis­tut­taa, että lap­set eivät saa uida ilman aikui­sen läs­nä­oloa!  

Sauna

Hotel­lin eri­koi­suu­te­na 25 hen­gen savusau­na. Savusau­naam­me mah­tuu max. 20 hen­ki­löä. Savusau­nan ker­ta­käyn­ti mak­saa 7€. Koko savusau­nan vuo­kraus (7 tun­tia) omal­le ryh­mäl­le 180€ sisäl­täen avan­to­uin­nin mah­dol­li­suu­den tal­vi­sin.

Hotel­lin ala­ker­ras­sa pää­see myös uimaan ja sau­no­maan. Hin­ta 7€ /aikuinen, 5€ /lapsi. Haluam­me muis­tut­taa, että lap­set eivät saa uida ilman aikui­sen läs­nä­oloa!  

Savihoito

Savi­hoi­to on tulos­sa pal­ve­lui­him­me  2018.

Suolahuone

Suo­la­huo­ne voi hel­pot­taa oloa­si monel­la taval­la. Se on luon­non­mu­kai­nen sekä ren­tout­ta­va hoi­to mm. hen­gi­tys­tie- ja iho-ongel­miin, kuten ast­maan ja atoop­pi­seen ihoon. Ker­ta­käyn­ti 32€ /40 min, 10 ker­ran kort­ti 260€

 

LISÄÄ KUVIA GALLERIASSA