HOPEANIEMI RESORT ESITTÄÄ:

JOSHUA JAMES — EVAN COULOMBE &  MIKA KUOKKANEN

Lau­an­tai­na 10.8.2019

Vai­ku­tus­val­tai­sen Rol­ling Sto­ne- leh­den yhdek­si tämän het­ken tär­keim­mis­tä lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jöis­tä nos­ta­ma Jos­hua James saa­puu Hopea­nie­meen. Lop­puun­myy­ty­jä keik­ko­ja toi­sen­sa perään Suo­mes­sa heit­tä­nyt Jos­hua James esiin­tyy yhdes­sä ami­go­jen­sa Evan Cou­lom­ben ja Hoe­down-yhtyees­tä­kin tutun lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Mika Kuok­ka­sen kans­sa. Jos­huan kap­pa­leet ovat tul­leet tutuk­si mm. TV-sar­ja Sons Of Anarc­hyn kat­so­jil­le. Tie­dos­sa on upei­ta kap­pa­lei­ta ainut­laa­tui­sel­la ääni­mai­se­mal­la höys­tet­ty­nä!

Lip­pu­pa­ket­ti

Kon­sert­ti­lip­pu myy­dään ”Sadon­kor­juu” ‑menun kans­sa. Ravin­to­la Hopea­nie­men keit­tiö­mes­ta­ri Mika Hans­ki loih­tii alka­van syk­syn sados­ta run­saan ja her­kul­li­sen buf­fet­pöy­dän (G, L), lupaam­me, että kas­vis­syö­jät­kin saa­vat vat­san­sa täy­teen. Hin­ta 68€ / hen­ki­lö

KESÄSAUNAVUOROT 

Hopea­nie­men kesä­sau­nat läm­pe­ne­vät jäl­leen!

Tule viet­tä­mään muka­vaa kesä­päi­vää sau­noen, pelail­len piha­pe­le­jä tai vain lai­tu­ril­la köl­lö­tel­len.

Kes­ki­viik­koi­sin ran­ta­sau­na läm­pi­ää klo 15–20, sau­na­mak­su 6€, per­he­lip­pu 20€.